CHOVÁNÍ ROZHODČÍCH NA ZÁVODECH - START

Toto video je vytvořeno jako pomůcka pro začínající rozhodčí, na videu je zachyceno, jak se mají chovat rozhodčí při provádění startu. Video bylo natočeno na MČR st. žactva 17. 6. 2012 v Českých Budějovicích.

PLAVÁNÍ A RYCHLOSTNÍ PLAVÁNÍ - PLAVECKÉ ZPŮSOBY

Tento 14ti minutový dokument seznamuje veřejnost se dvěma druhy plaveckého sportu, klasickým plaváním a s mnohem mladším odvětvím, rychlostním plaváním s ploutví. Předvádí plavecké techniky, vybavení a přibližuje atmosféru plaveckých závodů. V dokumentu vystupují čeští vrcholový plavci a natáčel se na několika místech po celé republice. Jeho cílem je tyto dva sporty nejen zpopularizovat, ale také získat případné další plavecké nadšence.

Dílo vzniklo jako maturitní práce na SPŠ ST Panská v roce 2012.
 
(cit.: KUČERA, Jan a Martin ŠMEJKAL. YouTube: Plavání (Documentary) 2012. [online]. [cit. 2012-06-20]. Dostupné z: https://youtu.be/W7tCBBlYhzs)

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

Video zachycující nejčastější chyby, kterých se dopouštění nejen Ti nejmladší.